Lễ hội rơm độc đáo ở Niigata

Mùa thu đã sang. Ngày ngắn hơn, trăng sáng hơn và những vụ mùa đã đến. Tỉnh Niigata miền bắc nước Nhật là nơi nổi tiếng với ngành trồng lúa và những cánh đồng tuyệt đẹp. Lễ hội triển lãm nghệ thuật tạo hình bằng rơm Wara Art Festival ở công viên Uwasekigata chính là một trong những sự kiện quan trọng nhất vào mùa thu ở Niigata.

Năm nay là kỷ niệm 10 năm của lễ hội này và quy mô tổ chức đã gấp 2 lần các năm trước. Lễ hội Wara Art Festival  được bắt đầu năm 2006 khi chính quyền địa phương kết hợp cùng đại học nghệ thuạt Musashino tìm kiếm cách biến nguồn rơm phong phú của vùng trở thành các tác phẩm nghệ thuật. Từ đó, hàng năm sinh viên trong trường đi tới Niigata để hỗ trợ việc tạo hình bằng rơm.

Lễ hội năm nay tuy đã két thúc nhưng các tác phẩm sẽ được giữ cho đến ngày 31 tháng 10.

Theo Spoon&Tamago

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận