Luật tiền lương mới nhất áp dụng cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Trả lương bằng tiền mặt, trả lương trực tiếp, trả lương toàn bộ, trả lương hàng tháng và trả vào một ngày cố định chính là 5 nguyên tắc vàng khi mà nhiều thực tập sinh tại Nhật phải biết trước khi đi nhận lương ở đây.

Nhiều thực tập sinh sau nhiều ngày lỗ lực phấn đấu, cố gắng chỉ mong nhanh đến ngày lĩnh lương.

Chính vì thế, để các bạn không gặp phải những trường hợp đáng tiếc, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm luật tiền lương dành cho thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (Theo JITCO) qua bài viết dưới đây.

Luật tiền lương dành cho thực tập sinh tại Nhật Bản

1. Nguyên tắc trả lương cho người lao động tại Nhật Bản:

Có 5 nguyên tắc vàng:

 • Trả bằng tiền mặt: đồng Yên Nhật là loại tiền tệ để trả lương.
 • Trả trực tiếp: thực tập sinh phải được nhận tiền trực tiếp.
 • Trả vào một ngày cố định: Tiền lương phải được trả vào một ngày cố định trong tháng.
 • Trả hàng tháng: hàng tháng ít nhất phải trả lương 1 lần.
 • Trả toàn bộ: Tiền lương phải được trả toàn bộ.

2. Trả tiền lương bằng cách chuyển khoản

Thế nhưng ngoài nguyên tắc trả lương bằng tiền mặt, cũng có thể phát tiền lương bằng cách chuyển khoản. Nhưng phải có đủ các điều kiện sau mới được áp dụng:

 • Được sự đồng ý của thực tập sinh.
 • Vào ngày trả lương cố định có thể rút toàn bộ số tiền lương đã được chuyển khoản.
 • Chuyển khoản vào tài khoản phải do thực tập sinh kỹ năng đứng tên và chỉ định.

3. Khoản khấu trừ vào tiền lương

Trong nguyên tắc trả lương toàn bộ, khoản khấu trừ vào tiền lương nằm trong diện ngoại lệ. Thực tập sinh có các khoản khấu trừ vào tiền lương như sau:

 • Thuế thu nhập
 • Phí bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động
 • Tiền nhà ở, tiền ga, điện, nước…
 • Thuế cư trú
 • Việc khấu trừ này chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp tiếp nhận và người lao động có ký kết thỏa thuận.

4. Tiền lương làm thêm giờ

Ngoài lương cứng mỗi tháng các thực tập sinh được nhận còn nhận được thêm nếu bạn phải làm thêm giờ, làm ngoài giờ, làm vào ngày nghỉ hay làm vào ban đêm nhé. Cụ thể như sau:

 • Trên 25% nếu bạn làm việc ngoài giờ (làm việc vượt quá thời gian lao động quy định).
 • Trên 35% nếu bạn làm việc vào ngày nghỉ (làm việc vào ngày nghỉ quy định).
 • Trên 25% nếu bạn làm ban đêm (từ 10 giờ tối – 5 giờ sáng).

5. Tiền lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu theo ngành nghề riêng biệt và tiền lương tối thiểu cho từng địa phương là hai laoij tiền lương tối thiểu bạn phải hiểu rõ nhé!

 

 • Tiền lương tối thiểu theo ngành nghề riêng biệt: những ai làm trong các ngành nghề riêng biệt của tỉnh, thành phố đó.
 • Tiền lương tối thiểu cho từng địa phương: Do từng tỉnh và thành phố quyết định và áp dụng cho thực tập sinh đang làm việc ở tỉnh, thành phố đó.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận