Cách mở thẻ ngân hàng UFJ tại nhà, không cần đến ngân hàng (P1)

Đầu tiên vào Link này (vào bằng điện thoại hay máy tính đều được)
https://entry21.bk.mufg.jp/ibh … .html

Bước 1: Tích vào ô mình đã đánh dấu sau đó Click vào hàng chữ đóng khung màu đỏ dưới cùng

Cách mở thẻ ngân hàng UFJ tại nhà, không cần đến ngân hàng (P1)

Bước 2: Điền mã bưu điện sau đó click vào ô bên cạnh nó sẽ nhảy ra địa chỉ, sau đó điền tiếp số nhà số phòng… vào. Nói chung địa chỉ nó hiện ra đến đâu còn phần còn lại thì điền vào. Sau đó lại click vào ô đỏ đóng khung dưới cùng

Cách mở thẻ ngân hàng UFJ tại nhà, không cần đến ngân hàng (P1)

Bước 3: Xem lại thông tin đã điền đã đúng hết chưa, nếu chưa đúng Click vào ô sửa chữa (修正する), nếu đúng rồi thì Click vào ô đỏ đóng khung cuối cùng

Cách mở thẻ ngân hàng UFJ tại nhà, không cần đến ngân hàng (P1)

Bước 4: Nếu trên màn hình hiện ra như thế này rồi là Ok.

Cách mở thẻ ngân hàng UFJ tại nhà, không cần đến ngân hàng (P1)

Nguồn:8n8n

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận