Một số điều cần biết về “MY NUMBER” – “MÃ SỐ CÁ NHÂN”

1. Mã số cá nhân là gì?

My Number (Mã số cá nhân) là dãy số gồm 12 con số không thể thay đổi, được dùng đến hết đời, được cấp cho mỗi người. Vì tính nghiêm trọng của việc để lộ mã số cá nhân có thể bị lợi dụng sử dụng vào các việc xấu do đó mỗi cá nhân cần bảo quản và quản lý chặt chẽ mã số cá nhân của mình.b_1

2. Tại sao lại cần mã số cá nhân?

Trong chế độ Mã số cá nhân, mỗi cá nhân sẽ có được những lợi ích sau đây:

A. Hiệu quả hóa thủ tục hành chính    

 • Giảm các thủ tục phức tạp.
 • Giảm các bước thi hành hành chính.

B. Nâng cao tính tiện lợi cho người dân

 • Giảm các loại giấy tờ kèm theo.
 • Đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
 • Giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
 • Thông tin cá nhân được lưu trữ tại các cơ quan hành chính được xác nhận.Ÿ
 • Người dân cũng sẽ nhận được thông báo về dịch vụ hành chính từ các cơ quan hành chính.

C. Thực hiện công bằng, công chính xã hội

 • Cắt giảm những chi phí không cần thiết.
 • Tránh chế độ hưởng lợi bất chính.
 • Đối với người dân gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ một cách kịp thời hợp lý.

3. Làm thế nào để biết mã số cá nhân của mình?

Bắt đầu từ tháng 10/2015, tất cả những cá nhân có giấy chứng nhận công dân do nơi mình sinh sống phát hành đều được thông báo về mã số cá nhân của mình dựa trên địa chỉ đã đăng ký.

4. Thẻ mã số cá nhân là gì?

Trong thư thông báo về mã số cá nhân sẽ đồng thời đính kèm mẫu đơn đăng ký cấp thẻ mã số cá nhân. Mỗi cá nhân sẽ điền vào đơn này, cho vào phòng bì đính kèm và gửi lại Ủy ban. Tháng 1/2017 Thẻ mã số cá nhận sẽ được phát hành và được sử dụng như giấy chứng minh thư nhân dân.

Thẻ mã số cá nhân được phát hành.

Những thông tin được đăng ký trên thẻ Mã số cá nhân là, họ tên, địa chỉ, mã số cá nhân…, Ngoài ra nội dung của các giấy chứng minh điện tử hoặc thông tin mang tính cá nhân cao sẽ không ghi trên thẻ.

Những loại giấy tờ chứng minh điện tử như e-Tax đang được chuẩn bị thiết lập.

Tùy theo điều lệ tại các Đoàn thể công cộng địa phương nhất định, người dân có thể sử dụng thẻ thay cho giấy chứng minh con dấu.

Những thẻ cá nhân người dân đang mang sẽ còn hiệu lực cho đến hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, không thể dùng trong một số trường hợp phức tạp như thẻ Mã số cá nhân.

5. Khi nào cần đến thẻ mã số cá nhân?

Tháng 1 năm 2016 trở đi, Mã số cá nhân sẽ cần thiết cho những thủ tục hành chính sau:

A. Bảo hiểm xã hội, lương hưu, y tế, lao động, phúc lợi

 • Chi trả, xác nhận tư cách nhận lương hưu
 • Chi trả, xác nhận tư cách bảo hiểm lao động
 • Yêu cầu chi trả bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội, bảo hiểm cuộc sống

B. Thuế

 • Nội bộ văn phòng cục thuế
 • Trình lên Cục thuế, được ghi trên bản đăng ký, giấy tờ báo cáo…

C. Đối sách thiên tai

 • Chi trả tiền hỗ trợ tái kiến thiết cho người dân bị thiệt hại sau thiên tai
 • Hình thành sổ ghi danh sách những người dân bị thiệt hại sau thiên tai…

Tại Đoàn thể công cộng địa phương hay pháp luật, kể cả ở các mảng về bảo hiểm xã hội, thuế, đối sách thiên tai, tùy theo luật lệ nhất định, Mã số cá nhân có thể không sử dụng được trong một số thủ tục hành chính.

※Một số thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, thuế địa phương, đối sách xã hội, tại các đoàn thể cũng tùy theo luật lệ được quy định, Mã số cá nhân có thể sử dụng được.

6. Có thể tìm kiếm mã số cá nhân bằng Internet hay không?

Từ tháng 1 năm 2017, người dân có thể xác nhận, giao dịch những thông tin cá nhân đăng ký tại cổng thông tin.

Những điều người dân có thể sử dụng tại cổng thông tin

 • Người dân có thể xác nhận được thông tin cá nhân của mình tại sao, khi nào, cung cấp cho ai.
 • Người dân sẽ được thông báo các dịch vụ hành chính thích hợp với từng người từ các cơ quan hành chính.

※Các chức năng cụ thể của cổng thông tin đang được nghiên cứu thêm.

7. Những điều cần chú ý khi sử dụng thẻ mã số cá nhân?

Mã số cá nhân, ngoài trường hợp cung cấp cho các cơ quan hành chính, tuyệt đối không thể được cung cấp tùy tiện.

Sử dụng, thu giữ trái phép Mã số cá nhân của người khác đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lịch trình đến khi bắt đầu dùng thẻ

Từ tháng 10 năm 2015

Thông báo đến người dân về Mã số cá nhân

Gửi thông báo theo địa chỉ ghi trên tờ đăng kí cư trú. Trường hợp địa chỉ bị khác so với tờ đăng kí cư chú, người dân cần làm thủ tục chuyển đổi địa chỉ tại quận, huyện, xã..

Từ tháng 1 năm 2017

Những thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, thuế, đối sách thiên tai đều cần phải có Mã số cá nhân.

Khi đi xin những thủ tục này, người dân cần giao trình thẻ mã số cá nhân.

Từ tháng 1 năm 2018

Dự định bắt đầu sử dụng cổng thông tin

※Người dân có thể thu thập được các thông tin bằng máy tính cá nhân từ trang cá nhân. Thông tin chi tiết xem tại đây: http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/point/

Nguồn: sekovn.com

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận